yan mmi tlla tins ɣ dar middn

yan mmi tlla tins ɣ dar middn itabεa awal
bismillah ad nasi laεlam win rbbi d win nun
ṣṣalḥin willi ittɣitn swayn (?) ɣ waman
a lawliya kullu n ddunit hajrɣ daɣ srun
ad tḍalbm agllid mqqurn lli igan ḍḍamn
n kuyan ad aɣ rẓmn lawbab ad ...
tazzla ad tusit a ddunit lɣwcim irja knt
ad km iɣwi s ufus ar ukan gim ittgaṭaɛ
lfitna ɣ ddunit ṭṭmɛ ijla middn uḥln
hann a gwma ddunit ar tzayad ɣar lhmumat
d lktrt n jjiwaj ddin ur tn yad ɛaqqln
a lmskin ixxiyr-k rbbi hann kiyyin thnnat
walaynni ad tṣbrt lxir aɣ awn illa d lixrt
ur aɣ-d isngadda rbbi larzaq ur gin yan
gan i kra zund lɛin lmlk ingadda d waman
gan i kra zund asif usin as ɣ uggugn aman
ar isswa ar ikkrz ard kafan ciḍn-d waman