Mohamed Oumourak


Lyrics

a ya bismi ira dak ng ixf ukan a yawal
ɣmk lli tn iga sidi rsul i taẓallit
ad ak nɣr a walli dar mad yakka i ku yan
rbbi kad igan ljid ar yakka ar ittrḥam
iɣ ak ifka rbbi hann yan ur ak ikkis
iɣ ak ikks ad ur tazzlt s lḥurum n yan
ddunit wanna tt-id ikcmn inna: "tinnaɣ!"
ddunit tga taḍrḍurt ur ar sawalnt
ad ukan tmmati dar yan ur as ifaq
ddunit n rbbi ay ad, ad ur inna ɣwlin
ula ḍrn-d, rbbi kad ittluḥn yan alln-t-id

yan mmi tlla tins ɣ dar middn itabεa awal
bismillah ad nasi laεlam win rbbi d win nun
ṣṣalḥin willi ittɣitn swayn (?) ɣ waman
a lawliya kullu n ddunit hajrɣ daɣ srun
ad tḍalbm agllid mqqurn lli igan ḍḍamn
n kuyan ad aɣ rẓmn lawbab ad ...
tazzla ad tusit a ddunit lɣwcim irja knt
ad km iɣwi s ufus ar ukan gim ittgaṭaɛ
lfitna ɣ ddunit ṭṭmɛ ijla middn uḥln
hann a gwma ddunit ar tzayad ɣar lhmumat
d lktrt n jjiwaj ddin ur tn yad ɛaqqln
a lmskin ixxiyr-k rbbi hann kiyyin thnnat
walaynni ad tṣbrt lxir aɣ awn illa d lixrt
ur aɣ-d isngadda rbbi larzaq ur gin yan
gan i kra zund lɛin lmlk ingadda d waman
gan i kra zund asif usin as ɣ uggugn aman
ar isswa ar ikkrz ard kafan ciḍn-d waman

Facebook comments