ṭṭalb n lmdrst

a ṭṭalb n lmdrst!
is awa trit ad aqran imḥḍarn inu dark
amarg a itbirn!
kigan ad bdda niwi rjja, ass-ad ad didk mnuggurɣ
ad ak nfk lxabar n mani-nn ilkm ssmɛ nk
a ṭṭlba lɛilm d lquran kfan lxbar ngr atsn
mad daɣ yuṣṣan ljwad ar ijra ssm3 ns
sidi ḥurmiɣ makka ula mad tnt-d iẓuṛn
ad gik ur badln lawṣaf ula ar iyyi tɣdarm
rbbi ad ak ikfan lquran sul ikf-ak lḥurm
hann lbrkt n ttijani d bennaṣr d tmgllijt
wanna tnt yufan injm sul innru lɛdu ns
ur ak nsmih ay aḥbib lɛaql idda dark
mladd iḥkim lbaz ad gigi yawi lijart
ad gigi iḥnnu yawi yaɣ ad-d nẓṛ amddakkwl
ad-t ukan ẓṛɣ nkkis kullu amarg nenɣuba
tnnit i lmut ad aɣ tawi ad aɣ ur ajjint
imma aḥbib lli nra lɣucc ad aɣ t ittɛbarn