atay

bismillah wa billah urraḥman ay atay!
ay atay ur kullu gaddan lalwan
illa lkamanja illa buxatm
bismillah ad f trbba nniyt
ad dis munɣ ar dar ibalisn
ullah ard ar nkkrz ar aqqraɣ
i walli iran ad tn-d ikmml
iku ma iran ad tn-d ikmml?
rbbi ka iran ad tn-d ikmml!
rmiɣ lmɛani yad nttini
rmin ayt lḥijab rraḥt
rmin itbirn ɣ ijarifn
rmin ayt irkkabn f isan
rmin ayt lmuḥibba nniyt
rmin ayt lhawa ɣ umarg
trmit nit a winu ɣ lɛaql
ullah ard a nttlɛab nwans
mknna ira rbbi ad-d ittackan