ḍamn a ṛbbi

ḍamn a ṛbbi lli ka isfawn tammara inu
ajj anɣ ad nili ɣ lhna lamṛ ila bab ns
bab n lhna rar ku yan ar lmakan ns
a bismi izwar i sslam igguru alliɛawn
bismillah urraḥman ssalam uɛalaykum
a kra n middn ẓilnin swanin iqqnḍarn
aylliɣ kn-d ufiɣ ad ifrḥ ul inu d lqlb inu
nɛahd ak ṛbbi lli aɣ yumrn ar nttini ṣṣaḥt
ar ɣid zzin a flan iswa nit iqqnḍarn
ar ɣid lbaz iskrn inaɣan s tiṭṭ ns
lalla ḥnna yan tnɣamt ur ili ddiyyt
ula ila amzwug is-t ukan tiwi lmdint
udm n ṛbbi d udm n ṭṭlba d lɛulama
ad tallt aɣnbur ad nẓur a lalla ḥnna f udlal
afulki izɛm nit, yan ixwcnn ka issntaln
a lalla qddmɣ srun a lalla tiẓula nm
lḥurma n wazzar iḍlan ml iyyi imik n taccamt
udm azggwaɣ ad-nn f iṭṭar lḥnna zund
idammn n utbir ad-nn yut rrami ɣ ijarifn
afulki izɛm nit, yan ixwcnn ka issntaln
afulki urd nkkin ka ad fllak ittiwirn
ira-k lḥajji yiri-kn lɛalim yiri-kn ṭṭalb
bu lmal a zzin ad-k yiwin ad akkw ur nttaḥl
ira ad awn yuddu laḥquq imma yan ur iṭṭifn
arryal ajjat-t i lhmm ns nttan ka ad rad-t ikmml
ddunit tzri yan ukan innan uhuy izayd
yikk-d f lqibur ad iẓr ma ad kullu ccan ikaln
ddant lbahiyyat f illa lucam ula ccacra
zund lmubbr wak wak a yakal iqql srnɣ
iqqan-d a yan ifulkin ad ak icib ixf
ikks ak ṛbbi tuxsin ibdu ɣ lɛib nk